De belangrijkste punten van de Code van Neurenberg en het recht om je recht te beschermenPost Reply  Post Thread                                                                                                                                                                                                                              
Thread Rating:
  • 3 Votes - 3 Average
De belangrijkste punten van de Code van Neurenberg en het recht om je recht te beschermen
01-10-2022, 05:52 AM
Post: #1
shin De belangrijkste punten van de Code van Neurenberg en het recht om je recht te beschermen
As from this admins F-ace-book channel

De belangrijkste punten van de Code van Neurenberg en het recht om je grondwetten en enig experimenteel charme offensief te beschermen tegen Experimenten en enige werkzaamheid daarvan. Opgemaakt Op 19 augustus 1947 in Neurenberg.
De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten gemaakt op onze voorouders...
Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces


1)De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken.
Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt.


Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
2)Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
3)Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
4)Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.


Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn,behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
5)Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.


6)Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.


7)Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.


8)Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.


Dit gaat de grootste rechtzaak van de wereld worden,ooit gemaakt.
You have read that right!Quote this message in a reply
01-10-2022, 05:52 AM
Post: #2
RE: De belangrijkste punten van de Code van Neurenberg en het recht om je recht te beschermen
[Image: tumblr_m22uuvoac81r2kjx1.gif]
Send this user an email Find all posts by this user
Quote this message in a reply
01-10-2022, 05:58 AM
Post: #3
RE: De belangrijkste punten van de Code van Neurenberg en het recht om je recht te beschermen
The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision.This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected, and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment.The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.[13]
The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.
The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.
No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.
The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.
The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.


During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.


translated...

heartflowers
Quote this message in a reply
01-10-2022, 06:56 AM
Post: #4
RE: De belangrijkste punten van de Code van Neurenberg en het recht om je recht te beschermen
Wow gzeroconspiracy is pissed I think!

https://twitter.com/GZeroConspiracy/stat...17120?s=20


At every huge sharing messed up making money giant sharing message company!.. If you ever shadow-ban the nuremberg code name, made in 1947 for human protection, I will personally record this and what you do to it,banning it!.And we will sue you.. with prove... Dont!! do that!
Quote this message in a reply

Absolute Crap Crap Reasonable Nice Amazing
 


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Check the G-zero box Number: 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
med The Apocalypse Code TheJoker 7 711 01-04-2022 07:54 PM
Last Post:
shin De Code van Neurenberg G-Zero Guest 5 350 12-22-2021 04:18 AM
Last Post: G-Zero Guest
cib 9/23 PREDICTED IN MOVIES / SEPTEMBER 23 - CODE 239. PART 1 G-Zero Guest 7 371 09-05-2021 11:54 PM
Last Post: G-Zero Guest
shin ‘Code red’: UN issues dire warning about climate change, pinning blame on humans G-Zero Guest 4 302 08-09-2021 05:12 PM
Last Post: G-Zero Guest
pin2.png FACTS ABOUT ALIENS ON EARTH (1) - CODE: OMNIDATA M trace 10 854 05-26-2021 08:08 PM
Last Post: G-Zero Guest
pin2.png Blue Planet Project: FACTS ABOUT ALIENS ON EARTH (1) - CODE: OMNIDATA Gavreel 5 468 04-25-2021 11:41 PM
Last Post: North of the south
  Ludwig van Beethoven – “Symphony No. 9 in D Minor Op. 125” circle of hope 2 116 04-18-2021 09:30 PM
Last Post: G-Zero Guest
bored Nuremberg Code Outlaws Forced Medical Procedures, Which INCLUDES Mandatory Vaccinations LOST MY WAY 2 240 12-11-2020 12:55 AM
Last Post: G-Zero Guest
iko Was the Drive to Rewrite the Code of Life Seeded In Our DNA? Perl 3 187 12-01-2020 07:08 PM
Last Post: G-Zero Guest
Star Actress Corrie van Gorp died in her sleep Dutchie 3 285 11-24-2020 08:08 PM
Last Post: Santa's Favorite Elf

    Home
Go Portal


̷C̷o̷n̷t̷a̷c̷t ̷t̷h̷e ̷w̷e̷b̷m̷a̷s̷t̷e̷r ̷a̷t
̷R̷i̷a̷n̷s
̷r̷e̷v̷o̷k̷e ̷t̷h̷e ̷C̷o̷o̷k̷i̷e ̷c̷o̷n̷s̷e̷n̷t ¯\_(ツ)_/¯